pestovanie marihuany

Report: Európa a pestovanie marihuany v roku 2021.

.legal
Komentáre

Rok 2020 priniesol nečakaný zvrat pre každého z nás, ľudia sa zrazu ocitli vo veľkej neistote, poväčšine zavretý za dverami svojich bytov s prebytkom voľného času a bez stabilného prímu. Pre veľa ľudí ktorý boli na pomedzi odhodlania pestovania marihuany bola práve pandémia jazykom na miske váh preto aby dali pestovaniu marihuany priestor.

S pokrokom v technológiách domáceho pestovania sa možnosť pestovania konope v domácnosti stáva stále obľúbenejšou a dostupnejšou činnosťou. Je dôležité povedať že, pestovatelia budú chcieť zostať vždy na tej správnej strane zákona. Preto sme sa rozhodli zostaviť zoznam európskych krajín a ich zákony týkajúce sa pestovania marihuany. 

 

Úplne na začiatok nám dovoľte povedať že týmto článkom nikoho nenabádame, nevnucujeme mu ideu pestovania konope a ani neberieme žiadnu zodpovednosť za činy a kroky našich čitateľov. Tento článok a jeho obsah slúži čisto iba na informačné účely a má čisto edukatívny a informačný charakter.

 

,,Podmienky zákonného zaobchádzania s rastlinou rodu konope (marihuana), jej produktmi aj ďalšími látkami, ktoré sú považované za drogy, upravuje zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Akékoľvek nepovolené nakladanie s látkami uvedenými na zozname tohto zákona je trestné, ale tento zákaz sa nevzťahuje na semená rastlín rodu konope (marihuana), pretože nie sú na tomto zozname uvedené, ani neobsahujú účinnú látku THC. Ich kúpa, držba, či akékoľvek iné nakladanie s nimi je preto úplne legálne‘‘ Zasadením marihuany za účelom pestovania rastlín rodu Cannabis sa dopúšťate trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 Trestného zákona Slovenskej republiky.

 

Európa a pestovanie marihuany v roku 2021.

 

Každá európska krajina má svoje vlastné zákony, nariadenia a smernice ktoré upravujú tému konope, pestovanie konope, účely na ktoré je možné pestovať konope a celkovo celú tému a otázku zákonnosti resp. nezákonnosti témy a rastliny cannabis. Pripravili sme si pre vás zoznam európskych krajín s ich individuálnym pohľadom na tému cannabis. Celkovo vieme krajiny rozdeliť do troch hlavných kategórii ktoré, nám pomôžu s lepšou orientáciou v tejto téme. Krajiny v prvej kategórii (tých je najmenej) tie umožňujú domáce pestovanie, krajiny v druhej kategórii umožňujú domácu kultiváciu na liečebné účely a tretou kategóriou (tou najprísnejšou) sú krajiny kde je domáca kultivácia absolútne nezákonná.

 

Albánsko a marihuana

Albánsko bolo roky považované za obľúbené a bezpečné miesto pre užívanie marihuany v Európe a bolo označované slovným spojením ,,little Amsterdam‘‘ (malý Amsterdam). Avšak v posledných rokoch sa vládni predstavitelia rozhodli s touto nálepkou skoncovať a zakročili proti nelegálnym pestovateľom. Lekárske a rekreačné užívanie marihuany je generálne nezákonné, jedinú výnimku tvorí dekriminalizácia malého množstva sušiny na vlastnú spotrebu (menej ako 1 gram). Je tiež nezákonné pestovať cannabis doma a komukoľvek, koho chytia, môže hroziť tri až sedem rokov väzenia.

Domáca kultivácia a pestovanie rastliny cannabis v akejkoľvek forme, obsahu alebo veľkosti je nezákonné a v prípade dokázania viny hrozí pestovateľom trest odňatia slobody na tri až sedem rokov.

Andorra a marihuana

Táto malá a málo známa krajina medzi Španielskom a Francúzkam je príznačná tvrdými trestami za pestovanie, predaj a držbu akéhokoľvek množstva marihuany. Tento nekompromisný postoj zaujali vládny predstavitelia po tom ako bola Andorra využívaná hlavne na pašovanie a distribúciu marihuany ďalej do Európy. 

Rakúsko a pestovanie marihuany

U našich západných susedov je od roku 2008 liečivé konope legálne. Pokiaľ ide o rekreačné užívanie je zákon zložitejší a neexaktný. Rekreačné použitie je dekriminalizované v malých množstvách (do 20 gramov), ale predaj cannabisu je prísne zakázaný. Zákon z roku 2008 umožňoval obyvateľom domáce pestovanie konope, pokiaľ obsahoval menej ako 0,3 % THC a rastlina bola zničená pred obdobím kvetu a pestovateľ nemal v úmysle zber sušiny s obsahom THC. V zásade zákon limitoval pestovateľov aby mohli pestovať a predávať rastliny konope len ako okrasnú izbovú rastlinu. Čo sa týka liečebných účelov v súčasnosti je jednotlivcom dovolené extrahovať THC z rastliny na liečebné účely avšak individuálna rastlina musí stále obsahovať menej ako 0,3% THC.

Bielorusko a marihuana

Tiež známa ako posledná diktatúra v Európe. Užívanie marihuany má v tejto krajine niekoľko prísnych zákonov a skoro vo všetkých prípadoch končí odňatím slobody. Užívanie marihuany na liečebné alebo rekreačné účely je nezákonné. Domáca kultivácia v akejkoľvek forme alebo množstve je tiež zakázaná. V súčasnosti nie sú uvedené žiadne nadchádzajúce zmeny zákonov ktoré by zmiernili prísne zákony a tresty za pestovanie alebo držanie marihuany.

Marihuana a Belgicko

Rekreačné užívanie marihuany je v Belgicku nezákonné, s výnimkou malej držby (do 3 gramov) ktorá je de kriminalizovaná, pokiaľ nie je užívateľ na obtiaž verejnosti. Liečivé konope je technicky legálne, ale je dovolené užívať iba jeden liek Sativex na jednu jedinú diagnózu a to sklerózu multiplex. Čo sa týka domácej kultivácie tak tá je v celej miere nezákonná a k peňažnému trestu hrozí aj odňatie slobody.

Bosna a Hercegovina

Momentálne je užívanie liečebnej aj rekreačnej marihuany v tejto krajine nezákonné. Je povolené pestovať iba priemyselné resp. technické konope, ktoré musí mať menej ako 0,2% THC a sprevádzajú ho prísne regulátore obštrukcie ktorých výsledkom je to že, momentálne je v celej krajine registrovaný iba jeden oficiálny pestovateľ technického konope.

Konope v Bulharsku

Bulharsko sa inšpirovalo Bosnou a Hercegovinou, liečebné aj rekreačné konope je nezákonne. Povoľuje sa iba pestovanie technického konope s THC limitom menej ako 0,2%.

Úprava otázky konope v Chorvátsku

Konope na liečivé požitie je od roku 2015 legálne pre osoby s oprávneným zdravotným stavom. Rekreačné užívanie konope a domáca kultivácia sú v súčasnosti nezákonné, ale čoskoro sa plánujú zmeny zákonov v prospech rekreačného užívania, držby a domácej kultivácie v malom množstve. Chorvátsko uviedlo, že legalizácia sa blíži a jednotlivcom bude dovolené pestovať až 9 rastlín konope s vysokým obsahom THC na osobné použitie.

Cyprus a marihuana

Od roku 2019 je liečebné konope dovolené konzumovať a taktiež je dovolená domáca kultivácia. Oproti tomu je rekreačné užívanie stále nezákonné.

Pestovanie marihuany v Českej republike

Naši susedia majú spomedzi Európskej Únie jeden z najpozitívnejších pohľadov na tému cannabis. Liečivé konope je legálne od roku 2013 avšak rekreačné konope zostáva stále technicky nezákonné a zakázané. V roku 2015 sa podarilo de kriminalizovať malú držbu marihuany a to držbu pod 10 gramov. Domáce pestovanie je povolené, s prísnym limitom menej ako 5 rastlín. Zozbierané konope musí byť tiež určené výhradne na osobné použitie. Pestovanie vo veľkom rozsahu a predaj stále zostáva nezákonné s hrozbou odňatia slobody na relatívne dlhé obdobie. Spoločnosť v Českej republike patrí medzi najtolerantnejšie spomedzi všetkých členských štátov EU avšak v posledných prieskumoch je za úplnú voľnú legalizáciu niečo menej ako 20% opýtaných.

Dánsko

V severnom Dánsku je držba a užívanie liečebného konope legálne a nehrozí zaň žiaden postih. Rekreačné a domáce pestovanie je však stále nezákonné. Dánsko ako krajina má však jednu malú výnimku a tou výnimkou je oblasť s názvom Christiana v Kodani. Ide o malú časť mesta ktorá vo voľnom preklade z dánčiny znamená Slobodné mesto v tejto časti mesta je rekreačné užívanie marihuany síce stále nezákonné a trestné ale svojim spôsobom je tu do určitej miery tolerované nie len domácimi obyvateľmi ale aj políciou a zástupcami mesta.

Moderné Estónsko a konope

Estónsko patrí medzi jednu z technologicky najvyspelejších krajín Európskej Únie. Žiaľ čo sa týka progresívneho zmýšľania v téme cannabis tak nepatria medzi najliberálnejších. Liečivé konope je technicky legálne od roku 2005 ale len pre osoby s kvalifikovaným zdravotným stavom. V rokoch 2005- 2016 však iba jeden obyvateľ mohol ťažiť z tejto legislatívy kvôli bolesti súvisiacej s rakovinou. Neexistuje žiadny program liečebného konope a vláda povoľuje liečebné využitie prípad od prípadu. Rekreačné užívanie konope je stále nezákonné, s výnimkou držby malého množstva ktoré bolo dekriminalizované (hodnota pod 7,5 gramu sušiny). Domáca kultivácia je tiež zakázaná.

Fínsko a ich postoj ku konope

Liečivé konope je tak ako v Dánsku legálne pre tých, ktorí majú kvalifikačné podmienky, a rekreačné užívanie je nezákonné. Výnimka zo zákona bola udelená na držbu v malom rozsahu ktorá bola dekriminalizované. Domáca kultivácia na akýkoľvek účel zostáva nezákonná s možnosťou postihu odňatia slobody až do 7 rokov.

Vysoké pokuty za pestovanie marihuany vo Francúsku

Aj keď je liečebný kanabis legálny, rekreačné použitie je v tejto krajine naďalej nezákonné. Domáca kultivácia je tiež zakázané, s hrozbou tvrdých trestov. Jednotlivcom prichyteným pri pestovaní konope môže hroziť trest až 20 rokov väzenia a/ alebo pokuta do výšky 7,5 milióna eur, áno čítate správne 7 500 000 Eur.

Gruzínsko

Gruzínsko, síce nie je členom Európskej Únie ale zaradili sme ho do tohto reportu kvôli jeho zaujímavému príbehu o tom, ako sa rekreačné užívanie marihuany stalo legálnym. V roku 2017 sa rekreačné a liečebné využitie de kriminalizovalo v dôsledku prípadu Beka Tsikarishviliho a niekoľkých ďalších medializovaných prípadov, vysoké a prísne tresty boli pre verejnosť natoľko znepokojujúce že vláda vyhovela tlaku verejnosti a nielenže oslobodila aktérov ale aj legalizovala časť konope na lekárske a rekreačné účely. Na lekárske použitie neexistujú žiadne špecifické zákony. Domáca kultivácia zostáva aj v súčasnej dobe stále nezákonná.

Nemecko a svet konope

V súčasnosti je marihuana na rekreačné použitie stále technicky nezákonná, jediný posun nastal v tom že držanie malého množstva sušiny je dekriminalizované avšak pokute a zhabaniu sa nevyhnete. Lekárske konope je v Nemecku legálne a nevyžaduje sa žiadne  špeciálne povolenie; predpisujúci lekár však musí určiť, že užívanie konope prospeje vášmu zdravotnému stavu a pomôže pri boji s ochorením. Domáca kultivácia zostáva tak ako vo väčšine krajín nezákonná.

Grécko

V Grécku je povolené iba užívanie liečivého konope pod prísnym dohľadom lekárov. Rekreačné užívanie marihuany a domáca kultivácia sú nezákonné.

Maďarsko

Naši južný susedia majú jednu z najprísnejších právnych úprav odvetvia cannabis v Európskej únii. Užívanie marihuany na liečebné aj rekreačné účely je nezákonné. Domáce pestovanie a kultivácia v akomkoľvek rozsahu (aj technické konope) je v tejto dobe tiež nezákonná.

Island

Na Islande platia prísne pravidlá ktoré zakazujú akékoľvek nakladanie s konope. Jedinú a prísnu výnimku má určitá skupina neurochirurgov ktorý vedia predpísať liečbu pomocou konope ak vedia preukázať že daná liečba bude mať pozitívny účinok pre pacienta.

Írsko

V Írsku je do určitej miery povolené iba liečivé konope. V súčasnosti zákonná úprava zakazuje rekreačné využitie a domácu kultiváciu konope. V budúcnosti nie sú na programe dňa žiadne plánované úpravy v téme zákonného využitia konope na rekreačné účely.

Taliansko a marihuana

V Taliansku je legálne iba liečivé konope. Jednotlivci na kúpu nepotrebujú lekársku kartu. Lekár vám však musí odporučiť, aby ste najskôr vyskúšali iné lieky a potom v prípade, že ostatné lieky nie sú účinné, vám lekár poskytne recept na malé množstvo lekárskeho konope. Domáca kultivácia na liečebné účely je však nezákonná.

Čo sa týka kultivácie ma v Taliansku výnimku len pestovanie priemyselné konope. Jednotlivci musia používať certifikované semená, ktoré majú menej ako 0,6% obsahu THC. Ak má rastlina vyšší obsah THC, vláda môže rastlinu skonfiškovať a účet za bezpečnú likvidáciu vystaviť zodpovednému pestovateľovi.

Kosovo

Veľmi podobne ako Bielorusko má aj Kosovo veľmi prísne zákony ktoré upravujú odvetvie cannabis. V jednej vete vieme povedať že je všetko nezákonné od liečebného využitia až po pestovanie technického konope.

Lotyšsko

V súčasnej dobe je liečebné aj rekreačné konope nezákonné. Domáca kultivácia je tiež zakázaná, ale certifikovaní farmári môžu pestovať technické konope s obsahom THC pod 0,2%.

Lichtenštajnsko

Rekreačné aj liečebné konope je nezákonné a v blízkej budúcnosti nenastanú žiadne legislatívne zmeny. Domáca kultivácia je tiež nezákonná.  

Litva

V súčasnosti je v Litve povolené iba liečebné využitie konope. Rekreačné využitie a domáca kultivácia sú nezákonné.

Luxembursko

Momentálne predstavuje Luxembursko jednu z najprogresívnejších krajín Európskej Únie. Od roku 2017 je liečebné konope legálne a rekreačné využitie konope je veľmi blízko k legalizácii. V roku 2019 bol implementovaný dvojročný plán legalizácie rekreačného konope. Od roku 2001 bolo rekreačné užívanie konope dekriminalizované a jeho používanie je do veľkej miery tolerované. V súčasnej dobe je domáca kultivácia nezákonná, ale táto legislatíva sa môže s nadchádzajúcou zákonnosťou zmeniť.

Malta

Od roku 2019 je liečebné konope v určitých limitoch legálne. Liečebné konope je však legálne len pre tých, ktorí trpia bolesťou v dôsledku chemoterapie, sklerózy multiplex alebo všeobecnej chronickej bolesti. V súčasnej dobe je rekreačné používanie dekriminalizované pre držanie malého množstva (do 3,5 gramu). Momentálne je na Malte diskusia o úplnej legalizácii rekreačného použitia. Domáca kultivácia konope je momentálne nezákonná a nie je predmetom diskusie o         dekriminalizovaní resp. legalizovaní.

Moldavsko

Liečivé konope je nezákonné a rekreačné konope bolo dekriminalizované iba pre malú držbu do výšky 5 gramov. Domáca kultivácia zostáva nezákonná.

Čierna Hora

Rekreačné aj liečebné užívanie konope je nezákonné. V roku 2014 sa diskutovalo o legalizácii liečebného konope, avšak zostalo len pri diskusiách a daný zákon nebol predložený. Domáca kultivácia je samozrejme nezákonná.

Holandsko

Holandsko a jeho právnu úpravu konopného odvetvia netreba predstavovať. V súčasnej dobe je rekreačné konope legálne iba vtedy, ak je konzumované v kaviarni ktoré sú skôr známe pod pojmom ,,coffee shop‘‘. Liečebné konope je legálne pre tých, ktorí majú kvalifikované zdravotné ťažkosti a predpis na liečebné konope bol vydaný kvalifikovaným doktorom. Domáca kultivácia marihuany je zakázaná. 

Nórsko

Od roku 2016 je v Nórsku legálne užívanie konope na liečebné účely. Vládni predstavitelia ešte v roku 2017 uviedli, že rekreačné užívanie konope bude v budúcnosti dekriminalizované, ale do dnešného dňa nebol stanovený dátum plošnej dekriminalizácie rekreačného užívania konope. V tejto dobe je tiež zakázané domáce pestovanie konope na akýkoľvek účel.

Poľsko

U našich severných susedov v Poľsku je v súčasnosti legálne iba liečebné konope, aj keď malé množstvá určené na rekreačné použitie boli dekriminalizované. Domáca kultivácia je tiež zakázaná, za nezákonné pestovanie hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až osem rokov.

Portugalsko a pestovanie konope

Portugalsko je tiež známe svojou ,,success story‘‘ ohľadne vysporiadania sa s epidémiou tvrdých drog. Portugalsko má v porovnaní so zvyškom Európy celkom uvoľnené zákony týkajúce sa konope. Rekreačné konope je od roku 2001 dekriminalizované s cieľom rehabilitovať tresty. Liečivé konope je legálne od roku 2018. Domáce pestovanie zostáva nezákonné, ale v minulosti sa diskutovalo o legalizácii domáceho pestovania pre liečebné účely konope. O posune v tejto legalizácii vás budeme priebežne informovať.

Rumunsko

Od roku 2013 je pre certifikovaných pacientov legálne iba liečebné konope, a to iba vo forme liekov pochádzajúcich z konope. Rekreačné užívanie konope a domáca kultivácia zostávajú nezákonné aj v roku 2021.

San Maríno

Lekárske konope je technicky nezákonné, ale niektorým jednotlivcom môže byť na určité ochorenia predpísaný liek vyrobený z konope. Rekreačné využitie a domáca kultivácia zostávajú nezákonné, bez predpokladaných zmien zákona na rok 2021.

Slovensko

Liečebné aj rekreačné užívanie konope je na Slovensku nezákonné. Domáce pestovanie je tiež prísne zakázané. Slovensko je známe jednými z najprísnejších trestov za držbu, predaj a pestovanie konope. Vo svetovej komunitnej konope sa návšteva Slovenska za účelom konope vyslovene neodporúča. Medializované vysoké tresty za zanedbateľné množstvá marihuany radia Slovensko k nie len celoeurópskym ale aj celosvetovo najmenej liberálnym krajinám sveta čo sa týka témy konope.

Slovinsko

Medicinálne konope je legalizované, musí však ísť o lieky získané z cannabisu, pretože konopný kvet na liečebné účely je stále nezákonný. Rekreačné využitie je technicky nezákonné, aj keď poplatky za malé vlastníctvo boli dekriminalizované. Domáca kultivácia je tiež nezákonná.

Španielsko

Rekreačné užívanie konope je technicky nezákonné, hoci obyvatelia Španielska si môžu kupovať konope z tzv. cannabis club-ov. Konzumácia konope v súkromí klubov je de kriminalizovaná od roku 2015. Členstvo v klube je k dispozícii iba pre tých, ktorí majú v španielsku adresu bydliska. Neexistujú žiadne lekárske zákony týkajúce sa konope, pretože táto krajina nerobí rozdiely medzi liečebným a rekreačným používaním. Jednotlivci majú dovolené pestovať konope doma, pokiaľ je to len na osobné použitie. Jednotlivci môžu na svojom pozemku pestovať až päť rastlín konope bez limitácie obsahu THC.

Švédsko

Rekreačné aj liečebné užívanie konope je nezákonné, s niektorými tvrdými trestami. Vážnejšie trestné činy súvisiace s drogami vás môžu dostať na 10 rokov do väzenia a dokonca aj malé obvinenia z prechovávania môžu viesť k 6 mesiacom väzenia. Domáca kultivácia je tiež nezákonná. Oproti svojim ostatným severským susedom je Švédsko na opačnej strane prístupu k marihuane a zvolilo razantný až prehnane negatívny postoj.

Švajčiarsko

 Aj keď je rekreačné použitie nezákonné, držba malého množstva konope s nízkym obsahom THC (pod 1%) je dekriminalizované. V súčasnosti približne 140 maloobchodníkov ponúka konope s nízkym obsahom THC na lekárske účely. Domáce pestovanie je nezákonné, ale ak obyvatelia pestujú menej ako 5 rastlín, vláda to považuje tiež ako držbu malého množstva.

Turecko

Rekreačné konope je v súčasnosti nezákonné a v prípade, že vás prichytia s akýmkoľvek množstvom konope, môže vám hroziť väzenie. Liečivé konope je technicky legálne, ale obyvatelia si nemôžu kúpiť konopný kvet, k dispozícii sú iba lieky z konope, ako napríklad Sativex. Pestovanie konope je nezákonné.

Spojené kráľovstvo

Od roku 2018 je liečivé konope vo Veľkej Británii legálne. Rekreačné konope a domáca kultivácia zostávajú nezákonné.

Vatikán

V súčasnosti je rekreačné aj liečebné konope vo Vatikáne nezákonné. Domáca kultivácia je tiež zakázaná. Myslíme si že toto neprekvapuje nikoho z nás.

Prajeme príjemné a hlavne bezpečné cestovanie.

Komentáre k článku

avatar
  Subscribe  
Notify of

Mohlo by vás zaujímať

THC a THCa

Ako aktívna látka THC súvisí s THCa ?

THC je aktívna látka, ktorá vzniká v rastlinách konope až po následnom zahriatí rastliny. Celým menom sa nazýva tetrahydrokanabinol. Kanabinoidné receptory sa viažu na nervovú sústavu a ovplyvňujú užívatelove myslenie, koncentráciu, motoriku a vnímanie času. Kedže práve THC je látka zodpovedná za chemickú reakciu v mozgu, po užití marihuany následne spôsobuje psychické stavy.

Tetrahydrokanabinoidná kyselina – THCa je neaktívna látka, nachádzajúca sa v trichómoch (chlpoch) rastliny, ktorá sa po zapálení mení na aktívnu látku THC. THCa sa tvorí v žľazách rastliny, najčastejšie pri jej reprodukčných orgánoch. THCa nepasuje do vyššie spomínaných kanabinoidných receptorov v mozgu a preto nie je pre naše telo opojná.

 

Vyuzite THCa v produktoch

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho SimplyHigh newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta cannabisu.