mapa europa marihuana

Kde je legálna marihuana ? Zoznam krajín v Európe

.legal
Komentáre

Kde je legálna marihuana ? Túto otázku si kládlo isto mnoho z nás, práve preto sme sa zamerali na zoznam štátov v Európe. Bližšie sa pozrieme na viac, ako 40 krajín a ich právny status k liečebnej a rekreačnej marihuane.

 

Kde je marihuana legálna ?

 

Nasledovný zoznam bude mať iba čisto informačný charakter, môžete ho vnímať, ako edukatívne okienko, alebo využiť, ako weedmapu a inšpiráciu pri rozhodovaní výberu dovolenky, alebo výletu. Z mnohých krajín som bol sám osobne prekvapený a sám som sa dozvedel kopu nových informácií, priznám sa, že som rád, že som sa rozhodol pre túto tému, pretože mi určite bude do budúcna uľahčovať život. Tak si poďme zodpovedať otázku : ,, kde je marihuana legálna ? ”

 

Albánsko


Lekárske účely :
illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Albánsko nemá žiadny program pre využívanie lekárskej marihuany v medicíne a dokonca aj malé množstvo marihuany na osobné použitie môže byť potrestané odňatím slobody.

 

Andorra


Lekárske účely :
illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Marihuana nie je v Andorre legálna aj napriek tomu, že susedí so Španielskom, ktoré má o mnoho liberálnejšie zákony.

 

Bielorusko

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Bielorusko má jedny z najprísnejších protidrogových zákonov v Európe a táto krajina vôbec nerozlišuje rozdiel medzi marihuanou a technickým konope, nieje povolené ani žiadne lekárske použitie.

Belgicko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Od roku 2003 má cannabis v Belgicku samostatnú právnu definíciu od iných kontrolovaných látok a držba až 3 gramov sa trestá jednoduchou pokutou. V prípade opakovaných priestupkoch môže nastať odňatie slobody na 3 – 12 mesiacov. Niektoré lokality, ako napríklad Antwerpy zaviedli svoje vlastné predpisy.

V rámci šedej zóny zákonov týkajúcej sa CBD sa v krajine otvorilo množstvo klubov a doručovateľských služieb v určitých oblastiach krajiny. V roku 2019 belgickí zákonodarcovia schválili založenie ,, štátnej kancelárie “, ktorá bude v krajine pestovať cannabis na lekárske účely a dohliadať na výskum a spôsoby rozšírenia prístupu k liečebnému konope.

 

Bosna a Hercegovina

 

Lekárske účely :illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Aj napriek tomu, že sa zákonodarcovia a pacienti v poslednom období požadovali legalizáciu lekárskej marihuany nedošlo k žiadnemu pokroku.

 

Bulharsko

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Podľa bulharských zákonov je pestovanie, držba a predaj marihuany nezákonné, ale pestovanie marihuany s obsahom THC menej ako 0,2 % je legálne treba, ale získať povolenie od ministerstva pre poľnohospodárstvo. Osobne, keď som bol na dovolenke v Bulharsku aj napriek nepriaznivým zákonom sa mi tam podarilo poriešiť od recepčného v rezorte.

V máji 2019 sa Bulharsko stalo prvou krajinou EU, ktorá povolila legálny predaj výrobkov CBD.

 

Chorvátsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Chorvátsko má relatívne progresívny prístup k zákonom o marihuanne a od roku 2013 sa držba marihuany na osobné použitie považuje za priestupok podľa zákona o prevencií zneužívania drog ( DAPA ) v krajine a možno ho pokutovať vo výške 650 – 2 500 euro.

V roku 2015 krajina legalizovala užívanie marihuany na lekárske účely a bez domáceho priemyslu doviezla lekársku marihuanu. V roku 2019 krajina schválila pestovanie marihuany na lekárske účely.

 

Cyprus

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

V roku 2019 cyperskí zákonodarcovia schválili zákon legalizujúci držbu, dovoz a vývoz, pestovanie marihuany na lekárske účely. Rekreačná marihuana nie je na Cypre legálna.

 

Česká republika

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Patrí Česká republika medzi krajiny, kde je marihuana legálna ? V českej republike má právny systém relatívne tolerantný prístup k užívaniu drog. V roku 2009 krajina aktualizovala svoj trestný zákon, aby dekriminalizovala pestovanie a to v počte 5 rastlín a držanie až 10 gramov marihuany a 5 gramov cannabisovej živice, čo podlieha jednoduchej pokute. Krajine v roku 2013 schválila tiež program lekárskej marihuany.

 

Čierna Hora

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Liečebné a rekreačné konope sú nelegálne v Čiernej Hore, ktorá je významnou tranzitnou krajinou pre marihuanu vyrobenú v Albánsku na ceste do západnej Európy. V roku 2014 predložila liberálna strana návrh zákona, ktorý umožňuje použitie lekárskej marihuany, bol však zamietnutý.

 

Dánsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : largely decriminalized / väčšinou dekriminalizované

Zatiaľ, čo v Dánsku zostáva marihuana nelegálna, pre vlastníctvo pre vlastnú potrebu je zvyčajne finančná pokuta. Aby sa držba marihuany považovala za obchodovanie musí mať páchateľ u seba 10 kg marihuany. Dánsko legalizovalo lekársku marihuanu v roku 2018, hoci je prístup obmedzený a jedinými dostupnými produktami sú Sativex a Marinol.

 

Estónsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : ilegal ( largely decriminalized ) / nelegálne ( väčšinou dekriminalizované )

Používanie marihuany na lekárske účely bolo v Estónsku schválené v roku 2005 a však program lekárskej marihuany sa musí ešte len rozbehnúť. Cannabis je v krajine naďalej nelegálny na rekreačné účely, ale jeho držba sa zvyčajne trestá jednoduchou pokutou.

 

Fínsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Lekárska marihuana bola vo Fínsku zlegalizovaná v roku 2008. Rekreačné konope je v krajine stále nelegálne aj keď za jeho držbu často užívateľ obdrží iba pokutu.

 

Francúzko

 

Lekárske účely : iba lieky pochádzajúce z cannabisu
Rekreačné úžívanie : illegal ( partly decriminalized ) / nelegálne ( čiastočné dekriminalizované )

Francúzsko prvý krát schválilo zákon o lekárskej marihuane v roku 2013, hoci legálne sa stali iba lieky pochádzajúce z cannabisu, ktoré sa dajú zohnať len veľmi ťažko. V januári 2021 mala krajina začať dvojročný skúšobný program poskytujúci bezplatnú liečbu marihuanou 3 000 pacientom.

Francúzsko má už dlho jeden z najtvrdších prístupov k rekreačnému užívaniu marihuany v západnej Európe, ale v roku 2018 krajina prijala nové nariadenia, ktoré znižujú trest za držbu marihuany na pokutu približne 200 eur.

 

Grécko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : ilegal / nelegálne

V roku 2017 oznámila grécka vláda plán legalizácie liečebného konope a v roku 2018 schválila povolenia na pestovanie a spracovanie. V auguste 2019 krajina schválila viac ako dve desiatky licenií na pestovanie a spracovanie lekárskeho konope.

Rekreačné užívanie marihuany je v krajine nelegálne a za jej držanie môže nastať trest v podobe odňatia slobody až na 5 mesiacov. Tento priestupok sa nezaznamenáva do registra trestov, ak do piatich rokov páchateľ nespácha ďalší priestupok.

 

Holandsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized /  dekriminalizované

Liečebné konope je v Holandsku legálne od roku 2003 a krajina je hlavným producentom lekárskej marihuany. Rekreačná marihuana zaberá v krajine legálne šedé pásmo. Aj keď je Holandsko známe svojimi coffe shopmi s trávou, marihuana je v krajine v skutočnosti nelegálna, ale je väčšinou tolerovaná, tak isto aj jej predaj v coffe shopoch.

Držba menej ako 5 gramov nie je obvykle stíhaná, hoci držba viac ako tohto množstva alebo pestovanie viac ako 5 rastlín je nezákonné.

 

Island

 

Lekárske účely :illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Rekračná marihuana je na Islande nelegálna, hoci návrh zákona, ktorý do parlamentu predložil v roku 2019 poslanec za Pirátsku stranu, by dekriminalizoval nákup drog alebo ich držbu ak sú určené na osobnú potrebu. Island umožňuje dovoz CBD na osobné použitie a liek Sativex je možné v krajine dostať na lekársky predpis.

 

Írsko

 

Lekárske účely :legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Rekreačné konope je v Írsku nezákonné, hoci držba za prvý alebo druhý priestupok je zriedkavo trestaný viac ako pokutou. V roku 2019 krajina spustila program pre lekárske konope a schválila dva lekárske produkty CBD na predaj kvalifikovaným pacientom. V roku 2016 bol rodičom dieťaťa v Írsku udelený súhlas ministra zdravotníctva s používaním konopného oleja na liečbu jeho epilepsie.

 

Kosovo

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Rekreačné a lekárske konope sú v Kosove nelegálne. Tí, ktorí prechovávajú drogy ( vrátane cannabisu ) môžu potenciálne čeliť väzaniu na jeden až tri roky. Prvý krát môžu byť páchatelia potrestaní pokutou.

 

Lotyšško

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Rekreačné a liečebné konope sú v Lotyšsku nezákonné z hľadiska predaja, držania alebo pestovania. Držba gramu, alebo menej pre osobnú potrebu je dekriminalizovaná, ale následné priestupky, alebo trestné činy sa už stávajú trestnými prípadmi.

 

Lichtenštajnsko

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Pestovanie, držba a predaj marihuany sú nezákonné na lekárske alebo rekreačné účely. Krajina umožňuje lekárske použitie liekov Sativex a Epidiolex.

 

Litva

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Užívanie drog v Litve sa trestá pokutou, držba pre osobnú potrebuje je trestným činom, ktorý sa trestá verejnoprospešnými prácami alebo uväznením.

V roku 2013 krajina legalizovala pestovanie priemyselného konope a v roku 2018 hlasovala za legalizáciu lekárskej marihuany v roku 2018. Program vstúpil do platnosti v 5/2019.

 

Luxembursko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Luxembursko plánuje, ako prvá krajina v Európe úplne legalizovať výrobu a spotrebu cannabisu. V roku 2018 luxemburskí polotickí vodcovia oznámili plány na úplnú legalizáciu cannabisu a podľa správy z roku 2019 sa očakáva, že obyvatelia vo veku nad 18 rokov si budú môcť kúpiť marihuanu na legálne použitie.

V roku 2001 krajina dekriminalizovala užívanie a držbu marihuany, ktoré sa v súčasnosti trestajú iba pokutou. V roku 2018 parlament krajiny hlasoval o legalizácií liečebného konope a umožnil ho predpisovať praktickým lekárom, ktorí prechádzajú špecifickým školením.

 

Nórsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Rekreačná marihuana nie je v Nórsku legálna, ale držba menej, ako 15 gramov sa zvyčajne trestá pokutou. Aj v roku 2017 krajina hlasovala za dekriminalizáciu užívania drog. Lekári majú zákonom povolené schvaľavanie liečby lekárskou marihuanou.

 

Malta

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Rekreačné konope je na Malte nezákonné, ale do značnej miery dekriminalizované a držba sa zvyčajne trestá pokutou, pokiaľ nejde o opakovaného páchateľa. V takom prípadne možno uložiť poradenstvo alebo trest odňatia slobody. Krajina legalizovala lekársku marihuanu v roku 2018.

 

Moldavsko

 

Lekárske účely : illlegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Užívanie drog sa v Moldavsku nepovažuje za trestný čin. Samotné držanie marihuany v malom množstve na bežné použitie sa trestá pokutou alebo verejnoprospešnými prácami. Lekárska marihuana je nezákonná a Moldavsko zatiaľ takýto právny program nemá.

 

Monako

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Liečebné aj rekreačné konope je v Monaku nelegálne.

 

Maďarsko

 

Lekárske účely :illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Lekárska marihuana a rekreačná marihuana je v Maďarsku nelegálna a zákony tejto krajiny nerozlišujú rozdiel medzi cannabisom a tvrdšími drogami. Viac, ako polovica právnych trestných činov v krajine v roku 2017 týkala cannabisu. Podľa maďarských právnych predpisov sa za užívanie drog a ich držanie trestá až 2 rokmi väzenia.

 

Nemecko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : largely decriminalized / väčšinou dekriminalizované

Nemecko začalo legálne povoľovať lekársku marihuanu prvýkrát v roku 1998, keď bol Dronabinol prvýkrát dostupný na predpis. Program sa odvtedy významne rozšíril a v roku 2017 sa v krajine stala lekárska marihuana legálnou. Dnes sa považuje za najväčší trh s marihuanou pre lekárske účely v Európe.

Rekreačné obchodovanie s cannabisom, pestovanie a predaj sú v Nemecku stále nelegálne, ale prípady týkajúce sa držby malého množstva ( okolo 6 – 15 gramov v závislosti od regiónu ) zvyčajne nie sú právne stíhané.

 

Poľsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Držba marihuany je v Poľsku stále nelegálna, ale držba malého množstva pre vlastnú potrebuje nie je obvykle stíhaná. Krajina schválila program liečebného konope v roku 2017 a krajina umožňuje aj legálne pestovanie konope.

 

Portugalsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Portugalsko dekriminalizovalo držbu a užívanie všetkých drog v roku 2001. Za držbu viac, ako 25 gramov marihuany je možné dostať vysoký trest odnatia slobody. V roku 2018 krajina legalizovala lekársku marihuanu.

 

Rakúsko

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Rakúske zákony o marihuane sú komplikované, ale stále tolerantnejšie ako väčšina krajín z tohto kontinentu. V roku 2016 nastali reformy, vďaka ktorým bola dekriminalizovaná držba malého množstva marihuany na osobné použitie. V roku 2019 krajina zakázala predaj CBD na kozmetické a potravinové výrobky.

 

Rumunsko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Držba rekreačnej marihuany je v Rumunsku nezákonné, ale zákony krajiny posudzujú drogy podľa kategórii, čo sa týka bezpečnosti. ,, Vysoko riziko / menej bezpečné “. Trest alebo držba môže byť pokuta, alebo odňatie slobody od 3 mesiacov až 3 roky v závislosti od drogy.

 

Rusko

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Liečebné a rekreačné konope sú v Rusku nelegálne, ale od roku 2004 je držba administratívnym deliktom.

 

San Maríno

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

San Maríno schválilo legálny program marihuany pre lekárske účely v roku 2016 a pacienti si môžu zaobstarať produkty z cannabisu ako liek Sativex. V marci parlament zablokoval plán legalizácie rekreačného konope a uviedol, že počká kým sa vydajú po čele Talianska.

 

Severná Macedónia

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Severné Macedónsko legalizovalo lekársku marihuanu v roku 2016 a produkty z cannabisu, ktoré obsahujú menej ako 0,2 % THC je možné zakúpiť v krajine normálne ,, cez pult “. Rekreačná marihuana zostáva nezákonná.

 

Srbsko

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Pred niekoľkými rokmi Srbsko schválilo liberálnejší prístup k liečebnému konope, ktorí prijali jeho balkánski susedia. Rekreačná marihuana zostáva nezákonná a držba pre osobnú potrebu je trestaná až tromi rokmi odňatia slobody.

 

Slovensko

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Slovenskú republiku rozhodne bohužial nemôžeme zaradiť do zoznamu krajín, kde je marihuana legálna.

 

Slovinsko

 

Lekárske účely : legal ( but highly restricted ) / legálna ( ale veľmi obmedzené )
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Rekreačné užívanie marihuany je v Slovinsku nelegálne, ale od roku 2014 sa osobné použitie a držba nepovažujú za trestný čin. V roku 2014 Slovinska vláda schválila nové nariadenie, ktoré umožňuje použitie marihuany na lekárske účely, avšak prihlásilo sa iba obmedzené množstvo pacientov.

 

Spojené kráľovstvo

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Spojené kráľovstvo legalizovalo lekársku marihuanu v novembri 2018, existujú však problémy s prístupom a schvaľovaním pacientov. Užívanie drog nie je vo Veľkej Británii priestupkom, ale držba drog triedy B môže byť potrestaná až trojmesačným odňatím slobody alebo pokutou. V roku 2004 bol cannabis preklasifikovaný z triedy B do triedy C, to sa však zmenilo až v roku 2009.

 

Španielsko

 

Lekárske účely : illegal ( decriminalized ) / nelegálne ( dekriminalizované )
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Držba cannabisu je v Španielsku nezákonná, zvyčajne sa však vymáha iba na verejnosti. Na osobné použitie a kultiváciu doma je cannabis dekriminalizovaný. Krajina umožňuje určitú úroveň autonómie podľa regiónov a v Katalánsku má cannabisové kluby, ktoré pripomínajú amsterdamské coffe shopy.

V roku 2019 som vycestoval do Barcelony na konopný veľtrh Spannabis, kde som si mohol overiť, ako to ozaj funguje a ako tam skutočne je marihuana legálna / nelegálna. Každopádne Barcelonu isto odporúčam navštíviť, vždy sa tam budem rád vracať. Nachádzajú sa tam súkromné konopné kluby, kde si môžete zakúpiť rôzne modelíky, v kľude si posedieť a dať pivko, ceny boli veľmi prijateľné. V prípade ak chcete navštíviť kluby musíte zaplatiť ročné členstvo, ktoré ma stálo 20 eur ( vzťahuje sa na jeden konkrétny klub vždy ). Na vyhľadanie klubov sme použili užitočnú aplikáciu Weedmaps.

 

legálna marihuana - konopný klub barcelona

 

konopný klub španielsko

 

Lekárska marihuana funguje v podobne neurčitej sfére a líši sa podľa regiónu. Krajina nemá celoštátny legálny program marihuany na liečbu.

 

Švédsko

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Rekračné konope je vo Švédsku nelegálne a lekárske použitie je veľmi obmedzené. Krajine schválila lekársku marihuanu v roku 2012, program je však veľmi obmedzený.  V roku 2017 krajina schválila dve licencie pre pacientov na použitie rastliny s nízkym obsahom THC na chronickú bolesť. Dronabinol a Sativex sú dostupné, ale posudzujú sa podľa prípadu. Vo Švédsku je užívanie aj držanie drog nelegálne.

 

Švajčiarsko

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Švajčiarsko v roku 2013 dekriminalizovalo držbu malého množstva cannabisu. V prípade držby menej, ako 10 gramov bude uložené iba pokuta. Marihuana je však stále nelegálna. Od roku 2011 krajina povoľuje predaj cannabisu s obsahom THC nižším menej ako 1 %. Krajina prijala v roku 2011 novelu svojho drogového zákona, ktorá umožňovala užívanie marihuany na lekárske účely. Krajina v súčasnosti zvažuje cesty k rozšíreniu programu.

 

Taliansko

 

Lekárske účely : legal / legálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Je legálna marihuana v Taliansku ? Držba cannabisu na osobné použitie v Taliansku je do značnej miery dekriminalizovaná a podlieha administratívnym sankciám, ako je pozastavnie vodičského preukazu alebo pokuta. V roku 2019 najvyšší taliansky súd rozhodol, že pestovanie malého množstva marihuany doma pre vlastnú potrebu nie je trestným činom.

Zákon prijatý v roku 2016 umožňuje predaj konopných výrobkov s nízkym obsahom THC. Taliansko má legálny liečebný marihuanový program od roku 2013 a je považované za druhého najväčšieho spotrebiteľa licencovanej lekárskej marihuany v Európe, za ktorým nasleduje iba Nemecko.

 

Ukrajina

 

Lekárske účely : illlegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : decriminalized / dekriminalizované

Rekreačné aj liečebné konope sú na Ukrajine nelegálne. Podľa ukrajinského drogového kódexu je držba malého množstva pre vlastnú potrebu právnym deliktom, ktorý sa zvyčajne trestá pokutou. Krajina umožňuje pestovanie až 10 rastlín technického konope. V apríli 2019 prezident Volodymr Zelenský vyhlásil, že lekárska marihuana ,, je normálna ” a, že podporuje obmedzenú legalizáciu.

 

Vatikán

 

Lekárske účely : illegal / nelegálne
Rekreačné úžívanie : illegal / nelegálne

Liečebné a rekreačné konope sú vo Vatikáne nelegálne a pápež František vystupuje dôrazne proti legalizácií drog.

 

Verím, že na otázku : ,, Kde je marihuana legálna ? ” si po prečítaní tohto zoznamu, budete vedieť jasnejšie odpovedať :).

zdroj : cannigma.com

Komentáre k článku

avatar
  Subscribe  
Notify of

Mohlo by vás zaujímať

dekriminalizácia marihuany

Dekriminalizácia a legalizácia marihuany, čo to znamená v praxi ?

Dekriminalizácia vs. legalizácia marihuany

 

Dekriminalizácia a legalizácia marihuany na Slovensku : Slovenská republika zatiaľ nepatrí ku krajinám, ktoré dekriminalizovali či legalizovali marihuanu. Avšak téma znižovania postihov za držanie menšieho množstva drogy pre osobnú spotrebu už bola na území SR započatá už aj v parlamente. Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme, ako fungujú jednotlivé stupne tolerancie užívania marihuany pre osobné účely.

cannabis

Rozdiel medzi THC a CBD ? Všetko čo by ste mali vedieť

Rozdiel medzi THC a CBD, poznáte ich ?

 

Rozdiel medzi thc a cbd je diametrálny. Rastlina konope (Cannabis) obsahuje viac ako 80 aktívnych biologických komponentov. Najskloňovanejšími komponentmi sú THC (tetrahydrocannabinol) a v posledných rokoch aj CBD (cannabidiol). Ich chemická štruktúra je takmer identická. Obidve látky sú zložené z 21 atómov uhlíka, 30 atómov vodíka a 2 atómov kyslíka. V čom sa teda líšia? 

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho SimplyHigh newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta cannabisu.