dekriminalizácia marihuany

Dekriminalizácia a legalizácia marihuany, čo to znamená v praxi ?

.legal
Komentáre

Dekriminalizácia vs. legalizácia marihuany

 

Dekriminalizácia a legalizácia marihuany na Slovensku : Slovenská republika zatiaľ nepatrí ku krajinám, ktoré dekriminalizovali či legalizovali marihuanu. Avšak téma znižovania postihov za držanie menšieho množstva drogy pre osobnú spotrebu už bola na území SR započatá už aj v parlamente. Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme, ako fungujú jednotlivé stupne tolerancie užívania marihuany pre osobné účely.

Čo sa deje v štáte bez dekriminalizácie marihuany?

 

V praxi to znamená, že v niektorých krajinách nie je výroba a držanie zákonom určeného objemu drog pre osobnú spotrebu klasifikované ako trestný čin, čo však na území SR neplatí aj napriek tomu, že tento pojem je zadefinovaný priamo v Trestnom zákone.

 

Na území SR spácha trestný čin výroby, prechovávania a predaja drog každý kto je chytený pri iba pri ich držbe, nakoľko v zákone nie sú upravené samostatné skutkové podstaty pre výrobu, držbu, a pre predaj omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, respektíve doposiaľ nebola vykonaná kategorizácia vyššie spomínaných látok. Na území SR sú teda rovnako trestaný predajcovia drog ako aj ich konzumenti.

 

V situácii že orgány činné v trestnom konaní zadržia osobu podozrivú zo spáchania trestného činu výroby, držby a pre predaj omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov následne je vznesené obvinenie voči tejto osobe a je aj uznaná za vinnú, dostane trest stanovený zákonom. Na území SR je to najčastejšie podmienečný trest odňatia slobody uložený spolu s trestom povinnosti strpieť nad sebou probačný a mediačný dozor spolu s trestom prepadnutia veci.

 

V prípade, že je osobe uložený trest odňatia slobody či už podmienečný, alebo nepodmienečný, vzniká o tom tejto osobe záznam v registri trestov, čo je v modernom svete pre kohokoľvek veľká komplikácia. Mnohí zamestnávatelia vyžadujú od svojich potenciálnych zamestnancov výpis z registra trestov bez záznamu. Negatíva spočívajú aj v prípadnom zamietnutí vydania ESTA[1] potrebného na vycestovanie do niektorých krajín, prípadne cestovných víz a v neposlednom rade uplatniť sa v profesiách, ktoré vyžadujú výpis z registra trestov bez záznamu.

 

Je potrebné zdôrazniť, že odsúdený môže po naplnení taxatívne určených zákonných povinností požiadať o zahladenie záznamu v registri trestov, avšak o spáchaní trestného činu bude mať stále záznam v odpise z registra trestov. Uvedené možno označiť ako najväčšie aktuálne dopady prechovávania drog pre osobnú spotrebu v krajinách kde nie je užívanie marihuany dekriminalizované.

 

Ako sa v praxi uplatňuje dekriminalizácia?

 

Dekriminalizáciu užívania marihuany možno uskutočniť spôsobom, že jej prechovávanie v množstve presahujúcom stanovený limit za účelom užívania, bude vyňaté z ustanovení trestného zákona, za ktoré môže byť uložený trest odňatia slobody. Konanie o spáchaní tohto skutku bude presunuté na priestupkové konanie, v ktorom budú môcť príslušné orgány uložiť viaceré druhy trestov, ako v prvom rade peňažný spojený s povinnosťou podrobiť sa dohľadu probačného úradníka, ktorý bude vykonávať dohľad častejšie ako raz sa tri mesiace.

 

Páchateľ priestupku by musel zároveň absolvovať skupinové terapie so psychológom, kde by bola týmto páchateľom bližšie vysvetlená problematika dopadu nimi spáchaného skutku na spoločnosť. Teda dekriminalizáciu marihuany treba rozumieť ako prekvalifikovanie držania a výroby určitého jej množstva z prečinu na priestupok.

 

Dekriminalizácie marihuany nie je legalizáciou ani ospravedlnením jej užívania. V prípade dekriminalizácie marihuany bude jej predaj ďalším konzumentom zakázaný ako aj a prechovávanie, držanie či predaj iných drog bude naďalej zakázaný. Dekriminalizácia marihuany zmenšuje dopady na ľudí, ktorí svojím konaním porušujú zákon, avšak trest ktorý je im uložený za toto porušenie je niekoľkonásobné vyšší ako škoda a morálna ujma, ktorá je spôsobená spoločnosti ich konaním.

 

Na území SR sú užívatelia marihuany braní rovnako ako užívatelia tvrdých drog ako metamfetamínu alebo heroínu, ktorí kvôli týmto drogám páchajú aj iné trestné činy ako lúpežné prepadnutia, vlámania, krádeže, úverové podvody a aj mnoho iných.

 

Čo vlastne znamená legalizácia marihuany?

 

Na opačnej strane stojí legalizácia, ktorá ruší zákony zakazujúce držanie, pestovanie a predaj marihuany či už na osobnú spotrebu alebo na komerčné účely. Čiže za určitých podmienok je držanie, pestovanie, predaj a užívanie marihuany povolený štátom. Legalizácia navyše umožňuje štátnym orgánom regulovať obchod s marihuanou a zdaňovať príjmy z jej predaja, čím sa priamo zamedzuje organizovanému zločinu. Zároveň možno konštatovať úsporu štátnych finančných prostriedkov za súdne konania, ktoré prebiehajú aj v krajinách s dekriminalizovanou marihuanou.

 

Zástancovia legalizácie marihuany obhajujú svoje názory svojim zodpovedným osvetným prístupom ohľadne tejto rastliny, taktiež aj v skvalitnení postupov pri výrobe produktov z rastliny cannabis a ich využití na lekárske účely.  Zdôrazňujeme, že marihuana je návyková a môže spôsobiť vážne zdravotné a psychické problémy! Doporučujeme Vám navštíviť našu samostatnú sekciu, ktorá je zameraná na odvrátenú stránku užívania marihuany, teda na problémy ktoré spôsobuje.[2]

 

Legalizácia marihuany vo svete

 

Priekopníkom tolerancie marihuany je bezpochyby Holandsko. Napriek tomu, že v krajine je manipulácia s rastlinou cannabis s obsahom THC vyšším ako 0,3% je stále ilegálna, toleruje sa jej konzumácia a predaj v špecializovaných obchodoch, tzv. coffeeshopoch. Situácia v členských štátoch Európskej únie napovedá tomu, že doposiaľ žiadna vláda nepodporuje legalizáciu predaja marihuany na rekreačné účely – dokonca ani spomínané Holandsko.

 

Marihuana určená na rekreačné účely doposiaľ legálna len v niekoľkých krajinách na svete – v Uruguaji, v Colorade, v Kanade. Aj tu však platia prísne reštrikcie zo strany štátu. Napríklad v Uruguaji si marihuanu legálne zakúpia len držitelia členských kariet dedikovaných cannabis klubov. Efekt uvoľnenia postihov za predaj marihuany a  následnú legalizáciu  marihuany môžeme sledovať vo jednotlivých vyspelých štátoch Spojených štátoch amerických, kde sa postupne pridávajú jednotlivé štáty ku kontrolovanej distribúcii marihuany aj na rekreačné účely.

 

Dekriminalizácia a legalizácia marihuany na Slovensku

 

Slovensko má stále tvrdú protidrogovú legislatívu v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie. V minulosti sa stala dekriminalizácia marihuany pre osobnú spotrebu témou pre predvolebné kampane niektorých politických strán. Avšak k výslednému prijatiu návrhu zákona zmierňujúceho postihy nedošlo.

 

Posledným významnejším pokusom o dekriminalizáciu marihuany bol návrh zákona od bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitnianskej z roku 2018 a neskôr aj od jej nástupcu Gábora Gála. Obidva návrhy však zmietli zo stola ich koaličný partneri a taktiež niektoré vtedajšie opozičné strany, pretože podľa nich táto téma príliš polarizuje Slovenskú spoločnosť. Kedy sa dočkáme ďalších návrhov na dekriminalizáciu marihuany na Slovensku? Uvidíme, avšak sme radi, že táto téma sa pomaly dostáva do povedomia spoločnosti.

 

Zdroje:

https://adf.org.au/talking-about-drugs/law/decriminalisation/overview-decriminalisation-legalisation/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6181739/

https://www.thoughtco.com/decriminalization-versus-legalization-of-marijuana-3368393

[1] Electronic system for travel autorization – potrebné na bezvízovu cestu do USA

[1]

Komentáre k článku

avatar
  Subscribe  
Notify of

Mohlo by vás zaujímať

THC a THCa

Ako aktívna látka THC súvisí s THCa ?

THC je aktívna látka, ktorá vzniká v rastlinách konope až po následnom zahriatí rastliny. Celým menom sa nazýva tetrahydrokanabinol. Kanabinoidné receptory sa viažu na nervovú sústavu a ovplyvňujú užívatelove myslenie, koncentráciu, motoriku a vnímanie času. Kedže práve THC je látka zodpovedná za chemickú reakciu v mozgu, po užití marihuany následne spôsobuje psychické stavy.

Tetrahydrokanabinoidná kyselina – THCa je neaktívna látka, nachádzajúca sa v trichómoch (chlpoch) rastliny, ktorá sa po zapálení mení na aktívnu látku THC. THCa sa tvorí v žľazách rastliny, najčastejšie pri jej reprodukčných orgánoch. THCa nepasuje do vyššie spomínaných kanabinoidných receptorov v mozgu a preto nie je pre naše telo opojná.

 

Vyuzite THCa v produktoch

 

 

 

 

 

 

 

Formy CBD

CBD a jeho formy, s ktorými sa môžete stretnúť

CBD a jeho formy : Čo by ste mali o nich vedieť ? 

Využitie CBD pre medicínske účely patrí k jednej z najprogresívnejších inovácií vo svete zdravotníckych výrobkov. Ako už isto viete, CBD (cannabidiol) pochádza z rastlín konope a nie je psychoaktívna látka. Užívateľom poskytuje rovnaké výhody ako THC (tetrahydrokanabinol) bez psychotropných účinkov. Najskôr sa však pozrime na to ako vzniká CBD…

Newsletter

Zapoj sa do odberu nášho SimplyHigh newslettera a dostávaj pravidelné informácie zo sveta cannabisu.